Ari'i 'Oe Hau Netball Tournament 2024

Ko e fe’auhi ‘o e ta’u ni, ‘oku fakafoki ia ‘o FAKA-VAHENGA pea ‘oku vilo ‘a e ngaahi ‘aho tunameni ki he ngaahi vahenga ‘I he ngaahi ‘aho Tokonaki;

 

Tokonaki 15th Sune – Lapaha

Tokonaki 22nd Sune – Vaini

Tokonaki 29th Sune – Nukunuku

Tokonaki 06th Siulai – Havelu

Tusite 09th Siulai – BSP Netball Court

 

Kau mai leva ‘o lesisita mai ‘a ho’o timi, kemou kau ki he fe’auhi lahi taha ‘o e ta’u.

Ko e fetu’utaki ‘oku fai pe ia ki he ngaahi fika ko ‘ena pea mo e tu’asila ‘imeili

‘oku haa atu ‘I lalo.

Fakatokanga’I ange ko e Tunameni ‘e fakahoko ia ‘I he Mahina ko Sune kakato pea

faka’osi ki he ‘aho Tusite 09th Siulai 2024 

 

kataki 'o lomi'i 'a e ki'i link 'i lalo ki he lesisita 'a ho'o timi ki he Fe'auhi Tunamenii Netipolo 'a e Ari'i 'Oe Hau 2024

Foomu Lesisita ki he Ngaahi Timi fe'auhi ki he Ari'i 'Oe hau 2024