Savea ke tokoni kihe kau memipa e TLA

Malo e lelei!!. 'Oku 'oatu heni 'a e fie tokoni 'a e Kautaha Leiti 'o Tonga (TLA) ki he kau memipa kotoa pe 'i he Famili ' o e 'Umata (Rainbow Family) fekau'aki pea mo e ki'i tokoni fakame'akai pea mo e ngaahi me'a faka'aho pe 'oku fiema'u faka'api, 'i he lolotonga 'a e too ko ia 'a e mahaki faka'auha ko 'eni ko e KOVITI - 19. 

Ko ia ai, 'oku fai 'a e fekumi heni 'a e Kautaha ni, kiate kinautolu 'oku nau fu'u fiema'u 'a e tokoni ko 'eni, 'oku 'ikai lahi ka ko e koloa pe 'a e vahevahe atu 'a e monuu ke 'inasi ai 'a kinautolu 'oku si'i fu'u fiema'u 'a e tokoni. 

Ko e tokoni foki ko 'eni, 'e filifili ia 'e he Komiti Pule 'a e kotoa 'a kinautolu ne nau kau mai mo fakafonu 'a e foomu ni, pea 'e toki fili ai e toko 50 'oku nau fu'u fiema'u 'a e tokoni ko 'eni. 

Fakatokanga'i ange ko e ngaahi fakamatala kotoa te ke vahevahe mai he polokalama te mau tauhi ia mo fakapapau'i 'oku malu mo hao mei hano ngaue'aki pe mama ki tu'a ke 'ilo ki ai ha taha ta'e ma'u ha ngofua meiate koe.

Lomi'i heni ke fakakakato e savea.

Malo 
Kautaha Leiti 'o Tonga


 

Please…